Skip i'r cynnwys

Sut i Newid Pentref Clash of Clans

Helo pawb! cwrdd ar hyn o bryd Sut i Newid Pentref Clash of Clans, fel y gallwch chi wneud cynnydd ynddo heb lawer o broblem, peidiwch â cholli un manylion o'r swydd hon.

A oes modd newid pentref i mewn Clash of Clans?

Wel, mae bron popeth y mae'n ei ofyn i chi yn bosibl, ond yn anad dim, gan ei bod yn bwysig iawn cadw ein pentrefi cystal â phosibl, gyda dosbarthiadau a all warantu y gallwn amddiffyn ein hunain yn gywir.

Mae newid wyneb eich pentref yn eithaf ymarferol, ac nid yw hyd yn oed yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei wneud â llaw, gallwch hyd yn oed weld a chopïo cynllun aelodau eraill y clan, a fydd yn ei gwneud hi'n bosibl cymhwyso'r un peth i'ch un chi.

Sut i Newid Pentref Clash of Clans

Newid ein pentref gyda dosbarthiad gan aelod clan

Rydyn ni'n gwybod bod mwy o bobl broffesiynol yn ein claniau bob amser, sy'n gallu cael pentrefi eithaf gwych, a heb amheuaeth bod eu copïo bron yn gyfraith bywyd, wel ydy, nid yw'n digwydd i chi yn unig, i gyflawni hyn chi dim ond delweddu pentref yr aelod hwn a'i roi i mewn dosbarthu copi, a dyna ni.

Gallwn ddweud wrth fynd heibio nad yw hyn yn anghyfreithlon, neu unrhyw beth felly, mewn gwirionedd mae'n un o'r pethau gorau y gallech ei wneud, ond os ydych am fod yn gyffyrddiad mwy gwreiddiol gallwch wneud yr hyn a welwch isod.

Dadlwythwch apiau sy'n awgrymu dosbarthiadau da

Yn y Play Store, ac yn yr App Store mae yna gymwysiadau sy'n ymroddedig i hyn yn unig ac yn benodol, gallwch eu lawrlwytho, a chopïo'r dosbarthiad yn hawdd trwy ddewis un, ei lawrlwytho a'i gymhwyso i'r pentref a ddewiswch.

Rydych chi'n gweld bod gennych chi sawl opsiwn, ond yr un olaf hwn yw fy ffefryn i gopïo dosbarthiadau.

Sut i Newid Pentref Clash of Clans
Sut i Newid Pentref Clash of Clans